MADENCİLİK

HEKİMHAN MADENCİLİK

Demir Madenciliği, Krom Madenciliği, Manganez Madenciliği faaliyetlerini yürütmek üzere 2007 yılında kurulan Hekimhan Madencilik, üretmekte olduğu yüksek mangan içerikli, düşük empuriteli siderit cevherini kalsinasyon tesisiyle zenginleştirerek, iç ve dış pazara emsali bulunmayan bir hammadde arzı sağlamaktadır.

Hekimhan Madencilik, Malatya ili Hekimhan ilçesi Deveci köyü bölgesindeki demir madenini, yaklaşık iki milyon ton/yıl üretim kapasitesi ile işletmektedir. %37 civarında demir ve %3,5 civarında mangan içermekte olan siderit demir cevheri, kalsinasyon yoluyla işlenerek, demir içeriği %55 düzeyine, mangan içeriği ise %6 düzeyine çıkarılmaktadır. Hekimhan Madencilik sideritin yanı sıra kalsine siderit tedarik ederek; Türkiye'nin yıllık 16 Milyon tonluk demir cevheri (toz, parça, pelet) ithalatının azaltılmasına katkı sunmaktadır.
 

WEB SİTESİ