ENERJİ

ETKİ LİMAN

ETKİ Liman tarafından İzmir İli, Aliağa İlçesi, Çakmaklı Köyü, Kızılburun Mevkii'nde, yüksek güvenlik ve uluslararası ilgili standartlara uygun şekilde, gemilerle ithal edilen sıvılaştırılmış doğalgazın, Yüzen Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) ismi verilen gemi ile depolanması ve gazlaştırılarak ulusal gaz hattına iletimi amacıyla 6 ay gibi rekor bir sürede inşaatı tamamlanarak, 2016 yılı aralık ayında devreye alınmıştır.

ETKİ Liman; doğal gaz tüketiminde yaşanan mevsimsel dalgalanmaların karşılanmasında kritik bir rol üstlenmekte, özellikle pik tüketim zamanlarında Terminal’den ulusal sisteme azami miktarda doğal gaz sevkiyatı sistem basınç profilinin korunması, doğalgaz arz güvenliğinin ve tedarik çeşitliliğinin sağlanması hedeflerine hizmet etmektedir.

ETKİ Yüzen LNG Terminali ile tek bir kaynaktan temin edilerek boru hatlarıyla taşınan doğal gaz karşısında, farklı arz kaynaklarından temin edilen miktarların aynı arz noktasından ithalatına imkân tanınmakta ve bu sayede kaynak çeşitliliği sağlanarak ülkemize ilave arz esnekliği kazandırılmaktadır.

WEB SİTESİ