SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Taahhüt sektöründe yürüttüğü faaliyetlerle öncü olan Koloğlu Holding, kurumsal sürdürülebilirliği iş anlayışının merkezine yerleştirmiştir. Bu yaklaşım ile Koloğlu Holding, kendisi ve alt şirketleri bünyesinde sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeye yönelik stratejileri benimsemekte, Türkiye ve faaliyet gösterdiği coğrafyalarda topluma ve çevreye karşı olan sorumluluğunun farkındalığıyla hareket etmektedir.